Taisyklės

>
Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. merch.lt elektroninė parduotuvė priklauso MB „Merch“: įmonės kodas 305588051, adresas Tujų g. 3-36, Vilnius, mob. + 370 675 71 450. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą merch.lt elektroninėje Parduotuvėje.

2. merch.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.

3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

 4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją, kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

II. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregistravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, jog Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.

4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

III. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą  nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

5. Jeigu vartotojui parduota prekė yra netinkamos kokybės, jis turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

1) Netinkamos kokybės prekę pakeisti į tinkamos kokybės prekę;

2) Neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus ar atlyginti vartotojo išlaidas jiems ištaisyti;

3) Sumažinti prekės kainą;

4) Nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, išskyrus atvejus kai prekės trūkumas yra mažareikšmis. Prekės trūkumo mažareikšmingumo kriterijus nustato Vyriausybės įgaliota institucija.

6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes, kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.

6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme pateiktame Parduotuvei.

6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

6.4. Parduotuvė nurodo pristatymo laiką prie kiekvienos prekės, todėl Klientas, prieš darant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.

6.5. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu bei susisiekti su Klientu tuo atveju jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

IV. Prekių grąžinimas

1. Perkant parduotuvėje merch.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos jei:

1.1 Prekė yra nenaudota ir nesugadinta;

1.2 Prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos ženklinimo etiketės ir kita);

1.3 Grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija ir originaliu įpakavimu.

2. Norint grąžinti tinkamos kokybės prekę reikia:

2.1. parašyti į info@merch.lt ir mes pateiksime prekių grąžinimo blanką;

2.2. gautą prekių grąžinimo blanką atsispausdinti, užpildyti ir pridėti prie grąžintos prekės.

2.3 Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

3. Jeigu prekei nenustatytas kokybės garantijos terminas, vartotojas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti ne vėliau kaip per 2 metus nuo prekės įsigijimo dienos.

4. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, atlikite aukščiau išvardintus žingsnius (punktai 2.1, 2.2).

5. Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą rašytinį atsakymą.

6. Vartotojas, atsisakęs sutarties, turi padengti prekės grąžinimo išlaidas, o nuotolinių sutarčių atvejais – prekių grąžinimo išlaidas jei prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu. Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas arba kai verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.

7. Pirkėjas gali keisti prekę ir savo pasirinkimu reikalauti:

7.1 Kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo klaidos;

7.2 Kad prekė būtų pakeista dėl netinkamo dydžio.

merch.lt gali atsisakyti priimti prekę jei buvo padaryti prekės išvaizdos pakeitimai.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdų: naudodamasis paysera.lt sistema arba atlikdamas tiesioginį pavedimą į įmonės sąskaitą.

2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių pristatymas

1. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti pristatymo terminą prie kiekvienos prekės. Tuo atveju jeigu yra nesklandumų su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą.

2. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju jeigu praėjo 24 valandos nuo pristatymo termino pabaigos.

3. Klientas įsipareigoja užsakydamas prekes nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.

4. Klientas įsipareigoja prekes priimti ar pasiimti pats. Tuo atveju kai jis prekių pats priimti ar pasiimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, Lietuvos teritorijoje pristatomos trimis būdais:

1) LP Express kurjeris (3.50 eur.)

2) LP Express paštomatai (2.50 eur.)

3) Lietuvos paštas pašto pristatymas (2.50 eur.)

5.1. Pateiktos pristatymo kainos galioja Lietuvos teritorijoje. merch.lt nepristato į Kuršių neriją.

6.  Prekės, užsakytos Parduotuvėje, į Europos šalis pristatomos paštu:

1) Lietuvos paštas pašto pristatymas (6 eur.)

6.1. Šiuo metu galimas pristatymas tik į Europos šalis.

7. Pasirinkę paslaugą LP Express paštomatai, turėsite galimybę iš sąrašo pasirinkti labiausiai tinkantį ar arčiausiai esantį LP Express paštomatą. Visa kita, su pristatymu susijusi informacija nurodoma poraštės meniu punkte „Pristatymas“.

8. Tais atvejais kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę el. pašto adresu: info@merch.lt .

VII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai Parduotuvei teikiami elektroniniu paštu info@merch.lt .

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.

3. Elektroniniai vartotojų ginčai gali būti sprendžiami vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .

4. Visų pirma susisiekus su el. parduotuve merch.lt el. paštu info@merch.lt ir nepriėmus bendro sprendimo dėl prekės neatitikimo, grąžinimo ar pakeitimo, prašymą/skundą dėl merch.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu: tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 (5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt .

Start typing and press Enter to search

Prekių krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.